DEMİRYOLU GERÇEĞİ..!


 ÇED Raporu ilgili bakanlıkça onaylanan Trabzon-Tirebolu-Gümüşhane-Erzincan Demiryolu için geri sayım başladı…

Yöremiz için hayati önem taşıyan ve son 100-150 yılın hayali olarak dillendirilen Demiryolu Projesi hakkında bugüne kadar çok şeyler yazıldı-çizildi ve söylendi.

Ne var ki, bu proje uzun yıllardır bir türlü hayata geçirilemedi. Çok uzun yıllar önce gündeme alınan ve yapılması tasarlanan Tebriz Demiryolu Projesi için iş başına gelen hükümetler, söz konusu projeye sıcak bakmamış ve hep geri plana itmiştir. Hâlbuki Doğu Karadeniz Bölgesini İç kesimlere ve İran’a bağlayacak en uygun ve en ekonomik proje olan Trabzon-Tirebolu-Gümüşhane-Erzincan güzergahının tesis edilmesi bugüne kadar bir türlü gerçekleştirilememiştir.

Doğu Karadeniz’i doğu ve iç kesimlere, oradan da İran’a bağlayacak olan demiryolu hattının yapımı hep sürüncemede kalmış ve son yıllarda ortaya atılan alternatifler yüzünden de proje bugüne kadar hayata geçirilememiştir.

Türkiye ile İran arasında kurulacak olan demiryolu hattı, her iki ülke arasındaki ticari ulaşım yönünden çok büyük bir önem taşımaktadır. Tirebolu ve Trabzon’dan İran’a bağlanacak olan tren yolu ile Avrupa’dan gerçekleştirilecek mal sevkiyatı daha kolay sağlanacak ve onun için Tirebolu, Giresun ve Trabzon Limanlarının önemi bir kat daha artacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılması düşünülen ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kanalıyla da planlaması gerçekleşen Trabzon-Tirebolu-Gümüşhane-Erzincan Demiryolu Projesinin ÇED raporunun da onaylanmasıyla, Harşıt Vadisinin önemi iyice su yüzüne çıkmış gözükmektedir. İran’a bağlanacak Demiryolu Projesi için her yünüyle en ideal hat olan Harşıt Vadisinin resmen kabul görmesi, Tirebolu ve Giresun Limanlarının önemini ortaya çıkarmakla birlikte; ithalat ve ihracat için özellikle Tirebolu Limanının önemi bir kat daha artmaktadır. Şu anda Tirebolu’da böyle bir yükü kaldıracak liman yok, ancak buraya istenen kapasitede yeni bir liman yapmak pekâlâ mümkündür. Bu konuda Tirebolu’nun Liman engelini ortaya koyanlara bu ilçeye 45 kilometre mesafedeki Giresun Limanının ne güne durduğunu iletmek isteriz.

Hükümet yöneticileri ve siyasiler şunu çok iyi bilmelidirler ki, Tirebolu-Gümüşhane hattı dışında düşünülen güzergahlar asla rantabl değildir ve ülke ekonomisine büyük yük getirir. O yüzden ÇED raporu da onaylanan ve kabul gören hattın bir an önce hayata geçirilmesi için siyasetçisiyle, bürokratıyla, esnafıyla, gurbetçileriyle el ele vermemiz gerekmektedir.

Tirebolu ve dolayısıyla Giresun’un makus talihini değiştirecek olan bu projenin gerçekleşmesi yolunda hep birlikte hareket etmek ve söz konusu projenin doğruluğunu, ekonomik oluşunu ve olabilirliğini; Türkiye’yi yönetenlere de benimsetmek durumundayız.


  • PAYLAŞ